Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

15:24
6658 e7c0 390
Reposted frombaboooshka baboooshka viamrowcia mrowcia
malinowepowietrze
15:24
9445 bbd0 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaciasteczkowa ciasteczkowa
malinowepowietrze
15:24
Bo w życiu chodzi właśnie o te MOMENTY. Kiedy chociażby przez krótką chwilę czujesz czyste, prawdziwe szczęście. Gdy czas zwalnia, a Ty po prostu chłoniesz w pełni każdą pojedynczą sekundę. Chwile, które trwale zapisują się w Twojej pamięci. Patrząc wstecz przywołują uśmiech na twarzy. Ostatecznie tylko je zapamiętujemy. W nich tkwi sens naszego życia. 
One nie pojawiają się w naszym życiu same, w większości przypadków to my musimy sobie stworzyć odpowiednie okazje. Nie siedźmy na tyłku. Doświadczajmy. Przeżywajmy. Próbujmy nowych rzeczy. Opuszczajmy strefę komfortu. Dajmy się ponieść chwili. Podejmujmy ryzyko. Wykorzystajmy to życie w pełni.
Na 2015 rok każdemu z Was życzę jak największej ilości MOMENTÓW. 
http://colorfulreality.blogspot.com
Reposted frommoniczkuu moniczkuu vianiebieskieoczy niebieskieoczy
malinowepowietrze
15:24
malinowepowietrze
15:23
malinowepowietrze
15:23
8835 4dd6 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaparamour paramour
malinowepowietrze
15:23
7240 11ac 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaparamour paramour
malinowepowietrze
15:23
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viapuzzledbypeople puzzledbypeople
15:23
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viaciasteczkowa ciasteczkowa
malinowepowietrze
15:23
5561 9572 390
Reposted fromfoods foods vianiebieskieoczy niebieskieoczy

December 19 2014

malinowepowietrze
15:58
2829 badc 390
znalazłam w pamiętniku,rowne 12lat temu-chwyciło mnie za serducho,bycie dzieckiem to najlepszy okres w zyciu
Reposted fromtararra tararra vianiebieskieoczy niebieskieoczy
malinowepowietrze
15:57
Nic się nie dzieje przypadkowo, zawsze jest jakaś przyczyna i konieczność.
— Platon
Reposted fromautunno autunno vianiebieskieoczy niebieskieoczy
malinowepowietrze
15:57
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viamrowcia mrowcia
malinowepowietrze
15:57

Ja tylko ranie i mieszam ludziom w głowach
— her
Reposted fromcatchmelater catchmelater viamrowcia mrowcia
malinowepowietrze
15:56
Ostatnio chodzę wygięta w jeden wielki znak zapytania.
— J.L.Wiśniewski
malinowepowietrze
15:56
malinowepowietrze
15:56
malinowepowietrze
15:56
5833 2546 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
malinowepowietrze
15:56
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaciasteczkowa ciasteczkowa
malinowepowietrze
15:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl